Crystal Clear app kedit.svg 此文档未完成,一部分的原作内容还未录入。请尽量协助改善这个页面
十国春秋
作者:吴任臣 清
国朝吴任臣撰。任臣,字志伊,仁和人。康熙己未,召试博学鸿词,授翰林院检讨。任臣以欧阳修作《五代史》,于十国仿《晋书》例为载记,每略而不详,乃采诸霸史、杂史以及小说家言,并证以正史,汇成是书。凡吴十四卷、南唐二十卷、前蜀十三卷、后蜀十卷、南汉九卷、楚十卷、吴越十三卷、闽十卷、荆南四卷、北汉五卷、〈十国纪元〉〈世系表〉合一卷、〈地理志〉二卷、〈藩镇表〉一卷、〈百官表〉一卷,其诸传本文之下,自为之注,载别史之可存者。盖用萧大圜《淮海乱离志》、杨炫之《洛阳伽蓝记》、宋孝王《关东风俗传》、王邵《齐纪》之例。刘知几《史通·补注篇》所谓“躬为史臣,手自刊削……除繁则意有所吝,毕载则言有所妨,遂乃定彼榛楛,列为子注”者也。其闲于旧说虚诬,多所辨证 —— 如田𫖳擒孙儒年月,则从吴《录》而不从薛《史》;吕师周奔湖南年月,则从《通鉴》而不从《九国志》;南唐《烈祖世家》,则从刘恕《十国纪年》及欧《史》,而不从《江南野史》《吴越备史》,皆确有所见。其他类是者甚多,五表考订尤精,可称淹贯,惟无传之人,仅记名字,列诸卷末,虽用陈寿《蜀志》附载无传诸人之例,然寿因杨戏有《季汉辅臣赞》,故系之《戏传》之末,非自列其名字于中,虚存标目也。是则貌同心异,不免于自我作古矣。

 


 • 卷一 吴一 太祖世家
 • 卷二 吴二 列祖世家 高祖世家
 • 卷三 吴三 睿帝本纪
 • 卷四 吴四 列传 太祖太妃史氏 夫人朱氏 太后王氏 睿帝
 • 卷五 吴五 列传 袁袭 高勖 戴友规 李神福 张训 陶雅 刘威 台濛 李遇 李简
 • 卷六 吴六 列传 柴再用 秦裴 刘全子仁规 李友 李厚 刘存 陈知新 吕珂 贾令威 瞿章 贾公铎 李涛 袁祯 丁袗 周隐
 • 卷七 吴七 列传
 • 卷八 吴八 列传
 • 卷九 吴九 列传
 • 卷十 吴十 列传
 • 卷十一 吴十一 列传
 • 卷十二 吴十二 列传
 • 卷十三 吴十三 列传
 • 卷十四 吴十四 列传
 • 卷十五 南唐一 烈祖本纪
 • 卷十六 南唐二 元宗本纪 
 • 卷十七 南唐三 后主本纪
 • 卷十八 南唐四 列传
 • 卷十九 南唐五 列传
 • 卷二十 南唐六 列传 徐知证 徐知谔 徐游 宋齐丘
 • 卷二十一 南唐七 列传 周宗 李建勋 徐玠 马仁裕子文义 刁彦能子衎 游简言 杜业 孙汉威 张居咏 张延翰
 • 卷二十二 南唐八 列传 王崇文 王彦俦 何敬洙 柴克宏 边镐 王建封 刘崇俊 刘彦贞 朱匡业
 • 卷二十三 南唐九 列传 严续 常梦锡 蒋廷翊 姚景 陈起 贾崇 公乘镕 王仲连
 • 卷二十四 南唐十 列传 李金全 卢文进 孟坚 张诲子德诚 林仁肇 皇甫晖子继勋 李平 朱元
 • 卷二十五 南唐十一 列传 张易 萧俨 张义方 江文蔚 李贻业 欧阳广 乔匡舜 张泌 汪焕
 • 卷二十六 南唐十二 列传 陈觉 李征古 魏岑 冯延巳 冯延鲁 查文徽子元方 锺谟 李德明
 • 卷二十七 南唐十三 列传 潘佑 廖居素 赵仁泽 段处常 孙晟 刘仁瞻 张彦卿 李延邹 周弘祚 陈乔 锺蒨 呙彦 廖澄 张雄 胡则 申屠令坚刘茂忠
 • 卷二十八 南唐十四 列传 韩熙载 徐铉 徐锴 高越兄子远 殷崇义 蒯鳌 郭昭庆 卢郢 章僚
 • 卷二十九 南唐十五 列传
 • 卷三十 南唐十六 列传
 • 卷三十一 南唐十七 列传
 • 卷三十二 南唐十八 列传
 • 卷三十三 南唐十九 列传
 • 卷三十四 南唐二十 列传


相关作品

史记

西汉史学家司马迁所着的中国历史上第一部纪传体通史

十国春秋/凡例

宋初路振编九国志,不列南平,以南平止江陵一隅,不予其为国也。后振孙纶作荆南志续之,或称十国志焉...

十国春秋 (四库全书本)

十国春秋 (四库全书本)